Magunkról

KÖSZÖNTI AZ ÉFÉDOSZSZ  !

Érdeklõdõ figyelmét elsõként egy olyan információra kívánjuk ráirányítani, amely az éppen szakszervezeti, érdekvédelmi kapcsolatot keresõ munkavállalók számára most talán a legfontosabb!

 

Közlekedésépítõ és Mélyépítõ Dolgozók Szakszervezete

Az ÉFÉDOSZSZ két tagszervezete 2016. elején úgy döntött, hogy közös ÉPÍTÕK Szakszervezet létrehozásával új kapcsolódási pontokat nyit a szakágazat munkavállalói felé. Ennek jegyében a hazai, jellemzõen nagy- és közepes vállalkozásoknál foglalkoztatott közlekedésépítõ, mélyépítõ, és magasépítõ-ipari szakterületek munkavállalóira irányuló eddigi szervezõdési körét kiterjeszti. 
 
Új szabályozása szerint a jövõben tagjai közé várja az ország bármely pontján dolgozó, néhány alkalmazottat foglalkoztató építõipari vállalkozások munkavállalóit, az átmenetileg, vagy tartósan külföldön foglalkoztatott építõiparos munkavállalókat, a munkanélkülivé vált szakszervezeti tagokat, akik a jobb élet és munkakörülményeikért a foglalkoztatás méltóbb feltételeiért az összefogás és a szolidaritás eszközeivel is élni kívánnak. 
 
A részleteket ismerje meg a lap alján lévő "Letölthető dokuemntumok" szekcióból elérhető dokumentumokból !  
 

Örömmel fogadjuk   honlapunkon tett látogatását. Érdeklõdését az alábbi bemutatkozó sorokkal kívánjuk segíteni. 

Az Építõ, Fa, és Építõanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége - közisPallagi Gyula ÉFÉDOSZSZ elnökmertebb nevén az : ÉFÉDOSZSZ � munkavállalói érdekképviseletet ellátó szakszervezeti szövetség. Tagszakszervezeteink, - úgy is mint társadalmi szervezetek - a versenyszektoron belül az építõanyagipar (TEÁOR 23), faipar TEÁOR (31) és az építõipar TEÁOR (41,42, 43,71, ) gazdasági szakágazatok munkavállalóit szervezik munkahelyi, és területi szervezetekbe, alapszervezetekbe. Az ÉFÉDOSZSZ hazai szinten az MSZOSZ konföderáció, nemzetközi szinten pedig az EFBWW tagszervezete. 

Néhány szó küldetésünkrõl és múltunkról 

Építés - korszerûsítésA szakszervezet, mint intézmény rendeltetése, hogy az eredendõen erõsebb tárgyalási pozícióban lévõ munkáltatóval szemben a munkavállalók  oldalán fellépjen és  érdekeiket védelmezze.

Az érdekvédelem alapvetõen a  munkaviszonnyal, foglalkoztatással  bérezéssel munkafeltételekkel kapcsolatos területekre irányul. 

 Az érdekvédelem ereje jogszabályokon, az érdekvédelmi szervezet szakmai felkészültségén, munkavállaló tagjainak nyomásgyakorló erején, képességén, a tagként képviselt munkavállalók számán, arányán, továbbá a hazai és nemzetközi szakszervezeti mozgalom szolidaritási hajlandóságán alapszik. 

A magyarországi építõmunkások érdekvédelmének jelentõs hagyományai  elõzményei vannak. A szakszervezeti mûködés a magyarországi ipari termelés  indulásával,megerõsödésével, a polgárosodás elindulásával egyidõs.

Az 1818 - ból fennmaradt írásos dokumentumok szerint a Pesti Kõmûveslegények Ágazati esszenciaSegélyezõ Egylete az egyik legrégebbi magyarországi munkás egylet. Késõbb az elszigetelt munkásegyletek önálló szakmai szakszervezetekké fejlõdtek. Bérharcaik alapvetõ felismerése: �Ha összefogunk, erõsebbek vagyunk!� vezetett el ahhoz, hogy 1903-ban Bokányi Dezsõ kõfaragó, szakszervezeti vezetõ irányításával megalakulhatott a Emlékmû- építõkMagyarországi Építõmunkások Országos Szövetsége, ismertebb nevén a MÉMOSZ. Ezt a szervezetet tekinti az ÉFÉDOSZSZ a jogelõdének, erre alapozza, hogy évszázados érdekvédelmi hagyományok birtokosa. 

Az Építõk szakszervezetei és annak vezetõi a mindenkori társadalmi változások erõcentrumai voltak, jellemzõen annak az élvonalában haladtak. A MÉMOSZ elsõ elnöke, Garbai Sándor rövid ideig kormányfõként is mûködött. A MÉMOSZ az 1920-as években angol mintát követve kezdeményezõje volt a nehéz sorban élõ bérmunkások lakáshoz juttatását célul kitûzõ Alapkõ Építõipari és Munka Szövetkezeti mozgalom elindításának, kiteljesítésének. Kõfaragó munka a Halászbástyán

A II. világháború romba döntötte az országot és fõvárosát. A MÉMOSZ gyorsan, kezdeményezõen reagált. Már 1945. márciusában az ország elé tárta �Magyarország újjáépítésének átfogó tervét�. A program részeként az országban MÉMOSZ Építõipari Termelõszövetkezetek sora alakult meg. 

A szakszervezetek szerepköre az 1945 - 1990 ig tartó idõszakban alapvetõen megváltozott. A hangsúly a hagyományos érdekvédelem folytatásáról a képzési, oktatási, kulturális tevékenységre, az ilyen jellegû vállalati, állami intézmények mûködtetésére, illetve a termelést segítBaross utca a mélyépítõk nézõpontjából

mozgalmak szervezésére korlátozódott. Ez az idõszak korszakváltást jelentett mozgalom szervezõdési elveire is. 

 

A MÉMOSZ és a Faipari Dolgozók Szakszervezete 1950. tavaszáig tevékenykedett két különálló szakszervezetként. A két rokon iparág szakszervezeteinek összevonásával lezárult az áttérés az ipari szervezkedésre. Egy üzem munkásai már egy szakszervezethez (alapszervezethez) tartoztak, béreiket egy kollektív szerzõdésben szabályozták. 

Konferencia

Az építõ, a fa, az építõanyag illetve az üvegipari dolgozókat tömörítõ országos szakszervezet taglétszáma ekkor meghaladta a 110 ezer fõt, és további negyven évig ország egyik legnagyobb és legtekintélyesebb szervezete maradt. 

A SZOT elnökségének 1950. december 9-i határozata értelmében a MÉMOSZ nevét Építõ-, Fa- és Építõanyagipari Dolgozók Szakszervezetére (ÉFÉDOSZ) változtatták. Az építõs szakmák szakszervezetei az ágazati összefogásnak új, közös székház avatásával, és a minden év júniusában megtartott "Építõk Napja " ünnepségekkel állítottak emléket. 

Jelenünkrõl, törekvéseinkrõl. 

Az ÉFÉDOSZKövetelések: Tisztes munka, tisztességes bér!SZ jelenlegi szerkezete 1990. december 9-én alakult ki. Korábbi tagozatai a törvényhozói szándékot követve elõbb önálló szakszervezetté alakultak, majd szakszervezetként azonnal szövetségre léptek. Az ÉFÉDOSZSZ tagszakszervezetei változatlanul az építõanyagipar a faipar és az építõipar területén mûködnek. 

A szövetség jelenlegi feladata, hogy hangot adjon az építõipari szakmák és az ott dolgozók jogos követeléseinek, hazai és nemzetközi kapcsolataival, szakértõi tudásával segítse a tagszervezeteinek Kollektív Szerzõdés kötését, azok miniszteri kiterjesztésének elérését, és kontrollálja a megállapodások, szabályok betarttatását. 

Az ÉFÉDOSZSZ az elvárások egy részében a szakszervezeti taglétszám radikális csökkenése idõszakában is eredményes tudott lenni. Az építõipar azon kevés ágazatok egyike, ahol ma van érvényes, 

Építõipari szakemberek, tisztségviselõk miniszteri kiterjesztésû, országosan kötelezõ hatályú Ágazati Kollektív Szerzõdés. 

Nagy igazság, hogy minden megállapodás annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Szövetségünkre  az ÉÁKSZ tekintetében most ez a feladat vár. Az elért megállapodások tartalmát a napi valóság részévé kell tenni, mert csak így javulhatnak a kereseti viszonyaik, munkafeltételeik, és így lehet elõrelépni foglalkoztatási viszonyaik rendezettségében. Ezt azonban a munkavállalók sokaságának támogatása, a munkahelyi és a területi érdekvédelmi munka összehangolása nélkül szinte lehetetlen végig vinni. Nincs tehát más út: az építõmunkásoknak hazai és nemzetközi szakszervezeti támogatással 

ÚJRA FEL KELL ÉPÍTENIÜK SAJÁT ÉRDEKVÉDELMÜKET ! 

Az ÉFÉDOSZSZ Építõipar

úgy látja hogy ez irányú törekvéseit, annak széleskörû megismertetését, és céljainak elérését egyaránt jól szolgálhatja korszerû eszközként az ÉPÍTÕK honlapja, és az Ön érdeklõdése. 

A szakszervezethez csatlakozás  módjáról a kapcsolatfelvétel módjáról részletes információkat  dokumentumokat találhat a tagszakszervezeti oldalainkon. 

A  2008. február 1 tõl mûködõ honlapunkon tett látogatását köszönjük, megkeresése esetén állunk szíves rendelkezésére.

 

 Budapest   2011. április 09.                                                                                  Pallagi Gyula          ÉFÉDOSZSZ  elnök

  Elérhetõségeink: 1071 Budapest Városligeti fasor 35/a Tel: 06(1) 343 1635    

efedoszsz@mail.datanet.hu  magasepitok@mail.datanet.hu

 

 

 

 AZ ÉFÉDOSZSZ HÉTKÖZNAPOK KÉPEKBEN

 

Hajnalodik, kezdenek az építõk

...illetve  az  általuk képviselt  alágazatok szakmunkásai, szakemberei.... ha kell  kora reggeltõl   késõ estig...  

Alapozás télen

... ha kell, nyári hõségben és téli  fagyban házat alapoznak...

vasbetonszerelés

...betonvasat szerelnek...

Készül az új... bevásárlóközpont

 

... falakat emelnek - magasépítenek...

Mélyépítés esõben

...csatornáznak....

 

A hazai mélyépítés csúcsa

... hidat, hidakat építenek...

 

 

Út - tér kövezés

...tereket, utakat...

Úttalan terepen utat...

... autópályákat építenek - mélyépítenek...

 kõfaragás

...homlokzati követ faragnak...

melegpadló készítés

...padlót burkolnak...

Az építés alap elemei

.....építõanyagot gyártanak...

Készül a fürdõszoba

... vagy éppen abból falat raknak...

szobafestés

...festenek...

asztalos

... majd berendeznek...

 

Lakosztály

 ...bútoroznak és egyéb szakipari munkákat végeznek.

Az ÉFÉDOSZSZ  által képviselt szakemberek, ha kell...

... ha kell, javítanak  felújítanak., ha kell..

Felújított kávéház belsõ

....rekonstrukciós munkát végeznek, vagy éppen...

Díszes mennyezet a jobb idõkbõl

... építészeti értékeket mentenek. 

Az ÉPÍTÕK  nemcsak utakat, házakat építenek, hanem  megszervezik saját közösségüket is.  Ha kell, a szakszervezeteik  tagjai, tisztségviselõi részére...

tisztségviselõi képzés 

.... tisztségviselõi képzést...

Osztrák- Magyar megbeszélés

... nemzetközi  találkozót...

AUVA munkavédelmi képzés

...szakmai tapasztalatcserét szerveznek.

Az ÉFÉDOSZSZ nagy gondot fordít a tradíciók ápolására is, ezért hol....

 

Építõk Napja

...ÉPÍTÕK NAPJA  ünnepséget, hol...

 

Majális

...majálist, hol...

Szakmunkásfesztivál

...szakmunkásfesztivált, hol...

__p__t__k_2010_Maj__lis_021.jpg

... sport - szabadidõs programot, hol...

 Emlékkõ koszorúzás

...koszorúzási ünnepsséget szerveznek.

 Az ÉFÉDOSZSZ a szakszervezet tagjainak érdekeit védelmezi, ha kell...

Parlamenti ülésterem

...az országgyûlés falai között, a szószékrõl...

Szakszervezeti naggyûlés

... szakszervezeti naggyûlésen egymás között  vitázva...

Érvelés

... szakszerûen és meggyõzõen érvelve, ha kell...

Fáklyás felvonulás

... az utcát használva,  hazai fáklyás felvonuláson, vagy a ...

Nemzetközi bértüntetés

... szakszervezeti mozgalom nemzetközi  összefogásának részeként...

Tisztességes bérekért tüntetõk

...Ljubjanában...

 Szolidaritási akció

... társ szakszervezetek, szolidaritási  akciók támogatásával, esetleg...

Érdekvédõ felszólalás

...minden kínálkozó lehetõséget felhasználva, érdekvédõ felszólalásokkal, ha kell ...

ÉÁKSZ tárgyalás

...a tárgyalóasztalnál. 

 Az ÉFÉDOSZSZ és  tagszakszervezeteinek vezetõi  rendszeresen felkeresik a munkahelyeket, hogy találkozzanak az emberek, a munkavállalók gondjait közvetlenül ismerõ...

szakszervezeti bizalmi és az elnök

...szakszervezeti bizalmikkal...

 

Alapszervezeti taggyûlés

.. munkahelyi titkárokkal, és alapszervezeti tagsággal, hogy a szervezet mindíg " képben legyen".

A tapasztalatok  feldolgozását hosszabb távú ügyekben  a...

Tervezési munka

...szakértõi elõkészítésen alapuló tervezés...

ÉFÉDOSZSZ kongresszus

...Kongresszusi elõterjesztés, majd határozat követi.  

Az ÉFÉDOSZSZ és tagszakszervezetei  a munkavállalói közösségek és az egyes tagok  gondjainak megelõzésére,  a vitás ügyek munkavállalók érdekeit védelmezõ megoldására törekszenek. Ha az érdekegyeztetõ tárgyalások kezdeményezése, lefolytatása nem vezetne megoldásra, szóba jöhet...

Jogsegélyszolgálat

...jogi , ügyvédi segítségnyújtás, esetleg...

Riport - munkásokkal

...sajtónyilvánosság megszervezése akár nyílt munkahelyi kiállással, akár diszkrét háttér egyeztetések lefolytatásával.

 

Az ÉFÉDOSZSZ életében elõfordult már, hogy nem a klasszikus érdekvédelmi, nyomásgyakorlási eszközökkel ért célba, hogy talán  éppen...

Érdekvédõ fohász

...a fohász segített, de ...

Megállapodás aláírása

... a vitás ügy megállapodással,  az Építõipari Ágazati Kollektív Szerzõdéshez hasonlóan megállapodás aláírásával zárult. 

Ilyenkor az ÉFÉDOSZSZ-ban és tagszervezeteinél  is helye van a munka, az érdekvédelmi munka elismerésének.

ÉFÉDOSZSZ elnök és a legjobb érdekvédõk

Az ÉFÉDOSZSZ kiküntetés, vagy éppen a....

ÉMSZ elismerés átadása

 

....a tagszakszervezeti elismerés átadásának, átvételének, majd...

 Helyi ünnepség

...bensõséges ünnepséggel a közös emlékek, emlékképek gazdagításának. 

Az érdekvédelmi munkánk célja, értelme mégsem a szervezeten belüli elismerések körül keresendõ. Mi, az építõiparból és az építõiparért élõ száz  és százezer  szaktársunk, kollégánk jobb élet és munakörülményeinek eléréséért a munkavállalók elégedettségének eléréséért, bizalmuk megszerzéséért dolgozunk. Mint tudják, napkeltétõl...

Napnyugta

... napnyugtáig.

 

Meg azért, hogy Önök, mások...

Kellemes élet

 

...minél  kellemesebben...

Széchenyi fürdõ - téli idill

... minél komfortosabban élhessenek ... nyáron is... télen is!

Ha ebben a nehéz, de szép munkában a társunk kíván lenni,  érdekeinek védelméért közösségünkhöz tartozva kész tenni is, örömmel fogadjuk jelentkezését az efedoszsz@mail.datanet.hu. email címen, továbbá  06 1 343 1635 telefonszámon.

Kapcsolódó letölthető dokumentumok
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: 2018.05.02
Az ÉPÍTÕK Szakszervezet Területi Alapszervezet szabályozása
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: -
Az ÉPÍTÕK Területi Alapszervezet belépési iratminták
Feltöltve: 2017.02.02
Frissítve: -
ÉPÍTÕK Szakszervezet Alapszabálya
Feltöltve: -
Frissítve: -
Szakszervezeti Közös nyilatkozat a 2010 november 3-i Lázár - Szakszervezetek találkozóról
Feltöltve: -
Frissítve: -
A 2011. évi költségvetés az OÉT asztalán
Feltöltve: -
Frissítve: -
Az országgyûlés politikai nyilatkozata a nemzeti együttmûködésrõl
Feltöltve: -
Frissítve: -
2010 januártól változtak a korengedményes nyugdíjazás szabályai. Az 1953-as születésû szakmunkásokn
Feltöltve: -
Frissítve: -
Napirenden az utazási költségtérítés megnyirbálása. Ismét egy példa arra, hogy a dolgok mindíg a gye
Kapcsolat

1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.
telefon: +36 1 343 1635, +36 30 365 8884

Stocker Zoltán, alelnök:
1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.
telefon: +36 1 343 1639

Ócsai József, alelnök:
1071 Budapest, Városligeti fasor 35/a.
telefon: +36 1 343 1596